Ledarskap - teori

Problemet är inte att det inte finns några teorier om ledarskap. Problemet är att det finns så mycket att man inte riktigt vet vad man ska tro på. En slagning på management eller ledarskap ger ett större överskott träffar, och leder inte alltid till hur man kan grunda sitt ledarskap i forskning.

Det förefaller också så att den mesta forskningen inte alltid visar villkorslöst vad man gör och vart det leder. Det verkar också som att man inte bara kan göra rätt sak, utan att man också behöver göra rätt sak rätt. Om vi kikar på Hattie så ser vi vad som har en högre effekt än annat, men som i så mycket beror det mycket på hur det görs. Sen att man kan konstatera att på det sätt man hittills gjort läxor eller vad det nu är, så kan en gedigen metastudie visa på vad det också hittills gett. Därmed inte sagt att man skulle kunna göra läxor på ett bättre sätt som skulle visa andra effekter.

Här är det upp till dig själv att grunda dig i forskning och hitta grundmurade förhållningssätt som resulterar i ett gediget och trovärdigt ledarskap.