Ledarskap - praktik

  • Administrera

    Det är viktigt att kunna administrera snabbt och enkelt så att det blir tid över till annat. Här ska vi lägga lite tid på att skriva om sådant som gör administration enklare och snabbare. Många gånger görs saker krångligare än vad de borde vara.

    För all ekonomi och redovisning är excel ett bra program. Här finns några användbara mallar.