Att jobba med kulturperspektiv handlar om hur man uppfattar innebörden i det som sker i organisationen. Ett bra exempel på en sådan organisation är IKEA. När korvkriget pågick som värst i Kungens Kurva, fanns tankar inom varuhuset, att man måste ändå tjäna på korven så att prissättningen också styrs av de egna kostnaderna. Ett strukturellt sätt att tänka. Här ryktas det om att Kamprad gick in och satte ner foten och menade att om korven kostade 5 kr och att det är billigt, så blir det också en symbol för varuhusets alla andra varor. Alltså var det viktigast att man var billigast och inte själva finansieringen av just korven som delpost.

 

En annan regel i IKEA är att man ska som personal kunna identifiera sig med vanligt folk, de man är till för. Det betyder också att högre chefer inte får ha vilka lyxbilar som helst. Urvalet är begränsat till det som också vanligt folk har. Och det handlar inte bara om priset utan om bilen som symbol. Om man flyger så flyger man som vanligt. Det finns mytiska berättelser om att Kamprad själv har hejat på sina chefer som suttit i Business Class när han passerat mot ekonomiklass. Det har varit lite som den historiska schavotten att bli ertappad på det viset och bli del av myterna kring Kamprad.

Chefer kan styra på många sätt. Ingvar Kamprad, som man sett i TV, dyker upp på terminalen för omlastning och pratar direkt med chaufförernna om hur väl bilarna har varit packade med de platta paketen, och på så vis sparat pengar åt företaget så man kan fortsatt ha låga priser. Det handlar ju inte om att chefen i den givna situationen försöker hitta ännu en förbättring, snarare att skicka ut signaler i organisationen att det är så alla ska tänka i allt.

Vanligtvis tillämpar inte chefer kulturstrategier. På senare tid sprids tankar om Transformativt ledarskap, som framhåller att ledaren måste vara sann i det hen gör, "Walk the Talk", vilket kan ses som en sådan. På så vis kanske det kommer att bli vanligare med medvetna sådana strategier.

I skolan håller rektor tal på avslutningen. Man kanske också samlar all personal då man börjar ett nytt läsår. Dessa kan fylla strukturella strategier genom att ge information m.m. Men den chef som missar att tänka i symoler och kultur, kanske inte tänker på att det också kan vara ett sätt att förbereda sådana ceremonier. 

 • Innebörd
 • Betydelse
 • Förhållningssätt
 • Värdegrund
 • Kunskapssyn
 • Människosyn
 • Traditioner
 • Ceremonier
 • Symboler
 • Historier
 • Myter
 • Lek

 Listan ovan kan ge ytterligare inspiration till att utöka sin verktygslåda av ledarstrategier..