HR, kallas alla personalavdelningar nu, och det som var personalchef tidigare, heter HR-chef. HR står för Human Resource. Men det är ändå ganska sent eftersom HR som begrepp började växa fram redan före andra världskriget. Det tar lång tid för innovationer att spridas ...

Anledningen till framväxten var lite det som man kan se i Chaplins "Moderna tider". Om det blir för mycket maskin, tappar man bort människorna.

Strategier inom HR, handlar mycket om att ta tillvara människorna och se till att de inte vara fyller organisationens behov, utan även tvärtom att även organisationen fyller mänskliga behov.

 

Ett medarbetarsamtal kan vara en strukturell strategi för att sätta och utvärdera mål på individbas. Men det handlar också om att se och lyssna till medarbetarna i en organisation så att de känner sig sedda och uppskattade. Man kan då säga att i den mån man lyckas med en sådan ambition, så är det en HR-strategi. Jobbar man med att utvecklal arbetsgrupper, skapa motivation, kompetensutveckling, så är detta del av sådana strategier. Naturligtvis lite med villkoret att man också uppnår en positiv respons från medarbetarna. Man kan ju också i ord säga att man arbetar med medarbetarnas bästa, men att det i vardagen inte uppfattas så. 

En lista över medarbetarstrategier skulle kunna vara:

 • Behov
 • Elevvård
 • Samtal
 • Motivation
 • Samverkan
 • Medinflytande
 • DelaktighetTillit
 • Trygghet
 • Trivsel
 • Utveckling
 • Medarbetarskap
 • Grupputveckling,
 • SET, EQ,

Under varje rubrik går det att skriva ett oändligt antal underrubriker. Varje sådan skulle kunna utgöras av en strategi och ett verktyg chefen har i sin låda. Och lyckas chefen är hen också ledare.