Här finns en excelfil att ladda ner som du kan ha som pärmregister för ditt diarium. Om du läser artikeln ovan så ser du. Detta är en fil i excel som har 8 sidor och skriver du ut så tror jag att det räcker ett år kan jag tänka.

Du kan göra om diarienummerlängden. Om du skriver bokstäver och sedan siffran 1, markerar nedre hörnet på rutan där du ser ett plus att greppa med markören. Gör du det och drar nedåt så kommer ordet och hela nummerföljden att fortsätta tills du slutar dra.

Eftersom bladet är formaterat att visa stödlinjer så blir det som en tabell.

Detta är bara en mall i excel som du kan ha nytta av.

 

Ladda ner fil